Forside Traditioner
Traditioner Udskriv Email

 

Som andre klubber har vi også i St. Binderup Orienteringsklub gennem årerne opbygget en række traditioner. Nedenfor er der en kort omtale af de arrangementer, som efterhånden må siges at høre med til denne kategori:

 

Pinsestafetten:

Hvert år afholdes pinsestafet 2. pinsedag. Her er baner af diverse sværhedsgrader og længder, så alle medlemmer kan deltage, øvede såvel som begyndere og unge såvel som ældre. Når tilmeldingen er afsluttet, forsøger træningsudvalget at sammensætte holdene, så de bliver så jævnbyrdige som muligt. Ofte er det da også lykkedes så godt, at flere af holdene er kommet i mål inden for ganske få minutter. Et enkelt år skete afgørelsen endog i form af et rigtigt spurtopgør med afgørelse nærmest på målstregen. For at sætte lidt ekstra kolorit på dagen, plejer vi så at holde en lille tippekonkurrence, hvor hver især prøver at gætte på, hvilket hold der bliver årets vindere.

Spisning: Når stafetten er overstået, sætter klubmedlemmerne sine medbragte borde og stole sammen og spiser sammen. Vi laver en langbord i skoven og hygger os. Hvert medlem medbringer sin egen madpakke. Den må gerne være lidt ekstra end bare en par "klapsammen" madder. Det er dog helt op til en selv at bestemme madpakken. Er det besværligt at medbringe et bord selv, er det nemt at finde en plads ved et af de andre border. Det sociale klubliv er i højsæde ved denne spisning. Her har du som nyt medlem mulighed for at lære klubmedlemmerne at kende på en lidt anden måde end bare som løberer.

 

Familieweekenden:

Dette arrangement ligger i modsætning til pinsestafetten ikke helt fast rent tidsmæssigt, men det har i hvert fald i de senere år været afholdt en weekend i enten maj eller juni. Det nøjagtige tidspunkt offentliggøres i god tid i klubbladet "Fidusen". Det primære formål med denne weekend er det sociale og hyggen (f. eks. ved lejrbålet lørdag aften), men der bliver selvfølgelig også tid til o-løb. Om søndagen løbes der således stafet. Ganske som ved pinsestafetten forsøges det her at lave holdene sådan, at der bliver mest mulig spænding om resultatet. Alle medlemmer samt deres familier kan deltage i dette arrangement.

 

Sæsonafslutningsfest:

I november måned , når de sidste klubmestre er kåret, uddeles diverse præmier og pokaler til alle, som i årets løb har gjort sig fortjent til en eller anden form for hæder. 

Her er der endvidere tradition for, at vi benytter lejligheden til at hygge os med fælles spisning samt bowling eller evt. anden form for aktivitet. Aktiviteten er med til at man kan lære klubbens medlemmer at kende på en anden måde.

 

Julebanko:

I december afholdes julebanko, hvor et væld af gevinster plejer at blive spillet bort. Ud over selve spillet er der selvfølgelig også  almindelig hygge og servering af gløgg, æbleskiver m.m.

 

Klubture:

I forbindelse det årlige 3-dages etapeløb "Påskeløbet", er der tradition for, at vi lejer en hytte, så klubbens medlemmer ud over selve løbene også får lejlighed til hyggeligt samvær. Endvidere er der hver sommer også en del medlemmer, som plejer at benytte en del af ferien til at deltage i et af de store flerdagesløb enten her i landet eller i udlandet. Dette er en dejlig måde at lade orienterings- og sociale aktiviteter forenes.

 

 
 

Sponsorer

Banner
Banner